Oorsprong van Windkracht 5

Wij kozen voor de naam Windkracht 5, omdat wij geloven dat de Kracht van de Heilige Geest nog steeds dezelfde is als in de tijd van Pinksteren (Hand.1 en 2). Dat de Wind van de Heilige Geest nooit is opgehouden om over het rond der aarde te zweven om mensen te inspireren met het plan dat God, dit te gaan begrijpen en toe te passen in hun leven. Daarom geloven wij dat de Kracht van God nog steeds mensen beweegt voor de Vijfvoudige bediening, zoals we die lezen in Epheziers 4:11:

En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren.

Als gemeente willen we deze Vijfvoudige bedieningen na streven en in de praktijk brengen. Evenals de grote opdracht die Jezus de gemeente gaf in de laatste versen van het Evangelie van Mattheus. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.