Samenkomst

De samenkomsten van Windkracht 5 zijn bedoelt om samen God te prijzen en Hem te eren en om elkaar te ontmoeten op de zondagmorgen om zo samen te groeien naar Gods evenbeeld. Onze samenkomsten beginnen om 10.00 uur en duren tot ongeveer 12.00 uur. s’ Morgens om 9.00 is er een bidstond, die toegankelijk is voor iedereen. Onze gemeente is een Volle Evangelie Gemeente, we uiten ons tijdens de aanbidding met onze handen omhoog, gejuich, vlaggen en tamboerijn. Na de aanbidding is er ruimte voor een open gebed en het uitspreken van woorden en bemoedigingen van God d.m.v. profetie. Vervolgens vindt de overdenking plaats, we willen luisteren naar wat God zegt vanuit de bijbel en hoe we daar mee om moeten gaan, dit alles geïnspireerd  door de Heilige Geest. Na de samenkomst is er ruimte voor gebed door het pastorale gebedsteam.

Wij beginnen met een Hartelijk Welkom, gevolgd door de mededelingen. De kinderen van 6 t/m 12 jaar beginnen in de gewone dienst en gaan na +/- 15 minuten tijdens de aanbidding naar hun eigen Kinderkerk . Voor de kinderen van 0 t/m 5 jaar is er elke zondag Crèche . De kinderen kunnen daar vanaf 9.45 uur gebracht worden. De tieners, oftewel Puriteens houden op de zondagavond 1x per 14 dagen hun eigen tieneravonden.Verder hebben we de ene week bijbelstudie en de andere week huiskringen. Er is elke woensdagavond een bidstond om 20.00 uur en op zondag voor de dienst om 9.00 uur.

Elke 1ste zondag van de maand vieren we samen het Heilig avondmaal in de gemeente, om te gedenken wat Hij voor ons heeft gedaan op Golgatha. Dat God een God van GENADE is, en er telkens weer vergeving is voor onze zonden. God wil met een ieder van ons een persoonlijke relatie hebben. Wij wensen u een hele fijne tijd toe in onze samenkomsten en kies de houding en betrokkenheid waarbij u zich prettig voelt. Na de samenkomst er gezamenlijk koffie drinken met wat lekkers in de koffiezaal.